Veiligheid Totaal

        een veilig gevoel    
 

Stop de Bloeding

In Nederland is nog steeds een code van kracht dat het risico bestaat dat er een terroristische aanslag gepleegd kan gaan worden. De aanslagen zijn er over het algemeen op gericht zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Gelukkig heeft men onlangs een aanslag weten te voorkomen, maar de kans dat het toch gebeurd blijft bestaan. Daarom heeft dr. Leo Gaeraedts, traumachirurg in VUmc en de expert op het gebied van bloedverlies en shock een cursus ontwikkelt die voor iedere burger handvatten kan geven om bij slachtoffers met ernstig bloedverlies te helpen. Dit bij zowel ernstige aanrijdingen als bij aanslagen. Jaarlijks overlijden in Nederland 3500 mensen aan de gevolgen van verwonding. Bij 40% komt dit door verbloeding (NTVG 2017) Bij de recente terroristische incidenten in Europa overleden onnodig veel slachtoffers binnen 5 minuten door ernstig bloedverlies. Ook bij ongevallen in de privésfeer, bedrijven en bij geweldsdelicten treedt regelmatig onnodig veel bloedverlies op. Om dit tegen te gaan is het nodig om snel en adequaat te handelen. Burgers kunnen hierbij helpen door druk op de wond te geven, de aderen in de wond dicht te drukken of een tourniquet aan te leggen. Een misverstand is te denken dat de bloeding gestopt kan worden door een broeksriem of een dun touw te gebruiken om de bloeding te stoppen.

Er komt meer bij kijken om het slachtoffer niet onnodig te laten sterven door te veel bloedverlies.

Tijdens een cursus van twee à drie uur wordt u aangeleerd hoe u ernstige bloedingen kan stoppen en hoe u het beste een tourniquet kan aanleggen.

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn