Veiligheid Totaal

        een veilig gevoel    
 

Agressie en communicatie training

Communicatie is zeer belangrijk in de maatschappij. Het leven is een stuk makkelijker en aangenamer als mensen u begrijpen en u goed luistert naar wat anderen u vertellen. Hierbij zijn een aantal zaken van belang. Dit is de woordkeus, de inhoud en uw lichaamstaal.
Wanneer de communicatie niet lekker verloopt kan er agressie ontstaan. Hoe gaat u daar dan vervolgens mee om en hoever laat u het doorgaan.In de beide cursussen of een combinatie hiervan wordt u op een begrijpbaar niveau geleerd goed te communiceren en hoe te handelen bij agressie in uw werksituatie of prive.Iedereen krijgt in zijn leven te maken met agressie en de maatschappij veranderd, waarbij agressie steeds vaker als een middel wordt gebruikt. 


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn